แอร์ทุกรุ่นราคาถูก ราคาเริ่มต้น คลิ๊กที่รูป

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
HSU10CQAA03T  10,000 13 10,500
HSU13CQAA 03T 12,597 13 11,500
HSU10CQAA03T  18,000 13

17,300

HSU24CQAA03T  24,000 13 20,900

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
HSU09VTAA03T  9,180 16.00 11,700
HSU12VTAA03T  12,560 16.00 12,400
HSU18VTAA03T  18,000 16.00 18,700
HSU24VTAA03T  23,854 16.00 23,000

 

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
CFW-JSFE09-1  9,600 14.67 11,000
CFW-JSFE13-1  12,300 13.34 12,000
CFW-JSFE18-1  18,300 13.38 17,900
CFW-JSFE25-1 25,100 13.58 22,800

 

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
CFW-IVJS09  9,700 16.34 11,700
CFW-IVJS13 12,800 17.67 13,700
CFW-IVJS18  18,500 16.58 18,900
CFW-IVJS25 25,400 16.14 23,500

 

MODEL BTU  EER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAA010 9,200 13.49 11,600
42TSAA013  12,200 13.49 12,300
42TSAA018  18,000 13.35 17,700
42TSAA025 25,250 13.23 23,000

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVDA010  9,200 16.17 11,700
42TVDA013  12,100 16.45 13,700
42TVDA016 15,000 18.07 16,300
42TVDA018 18,000 16.04 19,700
42TVDA024 20,400 15.76 23,500
42TVDA028 25,200 19.49 27,500

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVAB010-WI 9,200 24.00*** 17,800
42TVAB013-W I 12,200 22.50*** 19,800
42TVAB018-WI 18,000 22.50*** 26,300
42TVAB024-WI 21,000 20.88** 30,400
42TVAB028-WI 25,200 20.00** 34,500
42TVAB030-WI 27,200 18.60* 39,300
42TVAB033-WI 30,000 17.60* 41,500
42TVAB036 36,000 17.30* 42,800

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
GWC09AGB2  9,066 18.87 13,200
GWC12AGB2  12,052 17.91 14,200
GWC15AGD2 15,040 17.64 17,500
GWC18AGD2  18,089 18.12 20,900
GWC24AGE2 24,239 16.51 24,900

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
FTM09PV2S  9,200 13.38 13,500
FTM13PV2S  13,000 13.22 16,500
FTM15PV2S  14,400 14.31 19,300
FTM18PV2S  18,090 13.04 24,300
FTM24PV2S  22,530 13.04 39,500
FTM28PV2S  24,500 12.33 41,900

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKQ09WV2S  9,200 17.49 13,900
FTKQ12WV2S  12,300 17.49 16,500
FTKQ15WV2S  15,000 17.49 20,500
FTKQ18WV2S  18,100 17.49 24,700
FTKQ24WV2S  20,500 17.49 36,700

 

10,500 บาท จากราคาปกติ 12,300 บาท

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ทัช แอร์ เซอร์วิส
96ซอยอ่อนนุช70/1แขวงประเวศ
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

: 099-7466197, 085-9514164, 095-3959987

: 08.00-18.00น.