COPPER10 รายละเอียดกดที่รูปภาพ

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVDA010 9,200 16.17 11,700
42TVDA013 12,100 16.45 13,700
42TVDA016 15,000 18.07 16,300
42TVDA018 18,000 16.04 19,700
42TVDA024 20,400 15.76 23,500
42TVDA028 25,200 19.49 27,500

 

MODEL EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAA010 9,200 13.49 11,700
42TSAA013 12,200 13.49 12,300
42TSAA018 18,000 13.35 17,700
42TSAA025 25,250 13.23 23,000

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVAB010-WI 9,200 24.00*** 17,800
42TVAB013-WI 12,200 22.50*** 19,800
42TVAB018-WI 18,000 22.50*** 26,300
42TVAB024-WI 21,000 20.88** 30,400
42TVAB028-WI 25,200 20.00** 34,500
42TVAB030-WI 27,200 18.60* 39,300
42TVAB033-WI 30,000 17.60* 41,500
42TVAB036 36,000 17.30* 42,800

11,700 บาท จากราคาปกติ 12,900 บาท

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ทัช แอร์ เซอร์วิส
96ซอยอ่อนนุช70/1แขวงประเวศ
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

: 099-7466197, 085-9514164, 095-3959987

: 08.00-18.00น.