MITSUBISHI

มิตตซูมิสเตอร์สลิม รุ่น ECONO ประหยัดไฟเบอร์ 5

 MODEL                  

BTU         

 EER        

   เบอร์        

ราคาพร้อมติดตั้ง            

MS-GN09VF 9,212 13.22 5 14,900
MS-GN13VF 12,966 13.18 5 18,900
MS-GN15VF 14,330 13.35 5 22,500
MS-GN18VF 18,084 13.06 5 31,500
MS-GN24VF 22,519 13.36 5 44,000

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-KX09VF 9,212 17.47 14,500
MSY-KX13VF 12,283 17.47 17,500
MSY-K15VF 14,330 17.47 21500
MSY-KX18VF 17,742 17.47 27,900
MSY-KX24VF 22,519 17.47 42,000

 

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-JW09VF 9,212 19.35* 17,900
MSY-JW13VF 12,283 19.30* 20,900
MSY-JW15VF 15,013 19.30* 24,700
MSY-JW18VF 17,742 18.70* 29,300
MSY-JW24VF 22,519 18.32* 41,900


MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-GT09VF 9,554 21.80** 17,900
MSY-GT13VF 12,624 21.97** 21,500
MSY-GT15VF 14,330 21.50** 27,900
MSY-GT18VF 17,742 21.19** 31,500
MSY-GT24VF 22,519 20.92** 49,000
MSY-GR30VF 27,978 18.87* 57,000

 

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-XT09VF 9,554 22.21 19,300
MSY-XT13VF 12,624 22.08 23,000
MSY-XT18VF 17,742 21.80 30,900

 

MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-JR34VF 33,096 16.79* 54,500

 

 

 

                   

 

                       

 

 

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ทัช แอร์ เซอร์วิส
96ซอยอ่อนนุช70/1แขวงประเวศ
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

: 099-7466197, 085-9514164, 095-3959987

: 08.00-18.00น.